Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
8636 21dd 500
Reposted fromallblack allblack viabanshe banshe
5258 9ee1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianoxeo noxeo

July 09 2019

Reposted frompsychedelix psychedelix viaoski oski
5511 5709
Reposted fromEtnigos Etnigos viabamboocha bamboocha

July 07 2019

2594 8862 500

Marina Abramovic - Do czysta.
Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń. Źródło własne.
Reposted fromPoranny Poranny viaszarlotka76 szarlotka76
3261 3442 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarlotka76 szarlotka76
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5568 5eae
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszarlotka76 szarlotka76
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viashegone shegone
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
5154 b431
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

May 30 2019

3189 60e3
Reposted frommuha muha viaTander Tander
2779 3297
Reposted frompsychedelix psychedelix viaTander Tander
2314 49f9 500
Reposted fromnyaako nyaako viaTander Tander

May 03 2019

0203 2bdd 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasunako sunako

March 05 2019

5461 9369 500
Reposted fromAnnju Annju viaelentarie elentarie
5001 ed25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl