Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

2284 4fe1 500

June 22 2017

2382 5a74
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viasatyra satyra

June 14 2017

3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viachowchow chowchow
 
https://jacintatveit.tumblr.com/
Reposted frombladzik bladzik viachowchow chowchow
9910 4eb0
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viachowchow chowchow
6601 3c37 500

empress-empire:

Marchesa S/S15 RTW

Reposted fromAmericanlover Americanlover viachowchow chowchow

June 03 2017Nocturnal Animals (2016), dir. Tom Ford
0339 2b2d
Reposted fromszauklau szauklau viainspirations inspirations
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viasatyra satyra

May 31 2017

8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie

May 30 2017

8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
7604 896e
Reposted fromverronique verronique viacyna cyna
1911 da90 500
"By the sea"
Reposted fromwwannie wwannie viaczekoladowysen czekoladowysen

May 28 2017

4639 9d84 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viacattolico cattolico
2807 952c 500
Reposted fromwestwood westwood viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl