Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

8204 0850 500
Reposted fromtichga tichga viateijakool teijakool

November 04 2018

3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viaBloodyYuki BloodyYuki

October 31 2018

Fajnie jest być naiwniarą. Albo frajerką. Taką, co za mocno wierzy w coś, co sobie kiedyś wymyśliła. I co trzyma, i nie puści, i nie odda. I co ma priorytet, którego nie podkopie nawet (albo: zwłaszcza) zdrowy rozsądek i logiczna argumentacja. Fajnie jest popełniać błędy w afekcie. Nawet te same. Źle oszacowywać szanse. Porywać się na coś, na co się porywać nie powinno. Być słabo zorganizowanym z nadzieją, że jakoś się to wszystko musi udać. Bo przecież jakoś zawsze wszystko się udaje. Fajnie być takim utopijnym kamikadze przeładowanym ideałami. Nie obliczać, nie kalkulować. Nie rezygnować z trudnych szans i nie bać radykalnych zmian. Działać intuicyjnie i impulsywnie. Nie myśleć w ogóle o skutkach decyzji, tylko robić. Nie przewidywać konsekwencji, tylko robić. Robić. Robić, skoro się bardzo chce i nie umie się inaczej.
— Anka Herbut "Coraz bardziej robaczywy"
Reposted frompasazerka pasazerka viaiammistake iammistake
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viax-ray x-ray
3127 1e93 500
9825 b29e 500
Reposted frombrumous brumous viaiammistake iammistake
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaiammistake iammistake
Reposted fromFlau Flau viabealobster bealobster
6558 d07d 500

October 30 2018

4230 6600
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabealobster bealobster
5074 746e 500
.
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaprzeblyski przeblyski

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. A później usiąść ze mną przed kominkiem i przykryć mnie kocem. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viahepi hepi
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiammistake iammistake
0712 b77d
...
Reposted fromsonaive sonaive viaiammistake iammistake
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl